នគរបាល​ចាប់​គ្រឿងញៀន​បាន ​១២០ ​គីឡូក្រាម ​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ – CEN