បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៍​ធ្វើការ​ដុតបំផ្លាញ​ចោល​ប​រិ​មាណ​គ្រឿង​ញៀនយ៉ាង​ស​ន្ធឹ​ក​សន្ធាប់​ – CEN