ប៉ូលិស​បាញ់សម្លាប់​អ្នក​បើក​បរ​គ្រឿងចក្រ​លើក​ទំនិញ​ដែល​បើក​បុក​មនុស្ស​យ៉ាង​វក់វី​នៅ​លើ​ផ្លូវ(មានវីដេអូ) – CEN