​គ​.​ជ​.​ប ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ឆ្លើយតប ទៅ​នឹង​អង្គការ​សេរី​អន្តរជាតិ មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​អង់គ្លេស ដែល​បាន​គាំទ្រ​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ លើ​ការបោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN