ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណៈការ និយាយ ពី​ស្ថានភាព​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN