នារីក្លាហាន​អស្ចារ្យ​! ហ៊ាន​ដោះអាវ​គ្រប​មុខ រួច​វាយដំ​លើ​ជន​បំពាន​យាយី​ផ្លូវភេទ​នៅ​កណ្តាល​ថ្នល់​តែម្តង​ – CEN