​ស្លឹកឈើ​ជ្រុះ​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​គល់​! ស្ត្រី​ទម្ងន់​យក្ស​ម្នាក់ ផ្តល់កំណើត​ដល់​កូន​យក្ស មាន​ទម្ងន់​ជិត ២០​គី​ឡូ​ – CEN