ប្រជាពលរដ្ឋ ៣៨០ គ្រួសារ នៅ​ភូមិ​តា​គង់​ ​ខណ្ឌមានជ័យ នឹង​ទទួលបាន​ប័ណ្ឌកម្មសិទ្ធិ នៅពេល​ខាងមុខ​ – CEN