​អាណិត ពេជ្រ ថៃ ណាស់ ពេលនេះ​ស្ថានភាព​របស់លោក​យាយ​គេ​មិន​ស្រួល​ឡើយ – CEN