កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ២៨​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN