ដុសធ្មេញ​អាចជួយ​កាត់បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់​កើត​ជំងឺ​បេះដូង​ – CEN