សិង្ហ​បុរី​រឹតបន្ដឹង​ជនបរទេស​ចូលមក​ស្រុក​ខ្លួន​ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​គ្រុន​ស្បែក​លឿង​ – CEN