ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump គាំទ្រ​វិធានការ​រឹតបន្ដឹង​វិនិយោគទុន​មកពី​បរទេស​ – CEN