អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​អន្តរជាតិ​ជាង ២៥០​នាក់ មក​សាងសង់​លំនៅឋាន​ចំនួន​២៣​ខ្នង ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN