​រួម​គ្នា​ទុកដាក់​និង​ប្រមូល​ថង់ប្លាស្ទិក​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ នៅតាម​ទីសាធារណៈ​ផ្សេងៗ ជាពិសេស​នៅ​តំបន់​មាត់សមុទ្រ​ – CEN