​ភោជនីយ​ដ្ឋា​នេះ​គគ្រិច​មែន​! ដាក់តាំង​សាច់មាន់​ចម្អិន​រួច ព្យួរ​នឹង​សំ​យ៉ាប​លក់ដូរ ដោយ​ពុំ​ខ្វល់​នឹង​សត្វ​បក្សី​ឆ្មក់​ចឹក​ស៊ី​បែបនេះ (​វីដេអូ​) – CEN