ក្មេងស្រី​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​សម្លាប់ខ្លួន ដើម្បី​បញ្ជាក់​ភាព​ស្អាតស្អំ ក្រោយ​ពេល​នាង ត្រូវ​គ្រូ​ចោទ​ថា​លួច​ទូរស័ព្ទ​ – CEN