ស្ថាប័ន​តុលាការ​ខេត្ត​តាកែវ​និង​ស្ថាប័ន​តុល​លា​ការ​ប្រជាជន​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅក្នុង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ ដើម្បី​រួមចំណែក​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ឆ្លងដែន​ – CEN