​របប​អាហារ របៀប​ហាត់ប្រាណ និង​ការរួមរ័ក​​សម្រាប់​អ្នក​ឈឺ​បេះដូង​ – CEN