​កុលសម្ព័ន្ធ​ដែល​ហ៊ាន “​ប្រឈមមុខ​នឹង​មច្ចុរាជ​” ដើម្បី​យក​ឃ្មុំ លើ​កំពូលភ្នំ​ខ្ពស់​បំផុត​ពិភពលោក​ (មានវីដេអូ) – CEN