ជប៉ុន​ផ្តល់​នាវា​ល្បាត​ពីរ​គ្រឿង ដល់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គ​យ ដើម្បី​បង្ក្រាប​ការរត់ពន្ធ​ទំនិញ​លើ​លំហ​សមុទ្រ​ – CEN