ទីបំផុត​! ស្ត្រី​ទេសចរ​២​នាក់​ដែល​ឡើង​រាំ​លើ​របង​មុខ​វិហារ​អ៊ិ​ស្លាម​ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឲ្យ​បង់ប្រាក់​ពិន័យ​​ម្នាក់ៗ​ត្រឹមតែ​… – CEN