បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​គោរព​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump ប្រៀបដូចជា “​ព្រះ​រស់​” ហើយ​ថែមទាំង​មាន​បំណង​បង្កើត​អារាម​មួយទៀត​ (មានវីដេអូ) – CEN