បើករថយន្ត មិន​គោរព​សិទ្ធិ​អាទិភាព បុក​ជាមួយ​រថយន្ត របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN