កងទ័ពជើងទឹក​កម្ពុ​ជា​ថៃ ​រួមគ្នា​ព្រលែង​សត្វ​អណ្តើក​សមុទ្រ​ជាង ​២០០​ ក្បាល​ – CEN