គណៈប្រតិភូ​បវរកញ្ញា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧ ចំនួន ៦០​ប្រទេស ធ្វើ​ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍​ – CEN