​លោក គឹម សុខ ជាប់​ឃុំ​ខ្លួន នៅ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​១៨​ខែ ដដែល​ – CEN