កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​សៅរ៍ ៣០​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN