​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​អះអាង​សាជាថ្មី​អំពី​បំណង​ដកខ្លួន​ថយ​ពី WTO – CEN