វិមាន​ក្រឹម​ឡាំង​ប្រកាស​ខ្លឹមសារ​នៃ​ជំនួប​កំពូល​រុស្ស៊ី​-​អាមេរិក​ – CEN