​អាមេរិក​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ចិន​បន្ដ​រក្សា​ការដាក់​ណ្ឌ​កម្ម​លើ​កូរ៉េខាងជើង​សិន​ – CEN