​ឥណ្ឌូណេស៊ី​រកឃើញ​សាកសព​ជាច្រើន​នៅលើ​នាវា​ដែល​លិច​នៅ​បឹង​Toba – CEN