​ករណី​ជួល​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ឲ្យ​ពពោះ​ជំនួស ឃុំខ្លួន​ជនសង្ស័យ​៥​នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN