អំពាវនាវ​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​រួមគ្នា​ថែរក្សា​សន្តិភាព , ប្រឆាំង​ដាច់​នូវ​ការ​ញុះញង់​ណាមួយ​បង្ក​អោយ​មាន​សង្គ្រាម​ – CEN