អាវុធ​វែង​ទំនើប​៤១​ដើម ត្រូវ​បំពាក់​ជូន​កម្លាំង​នគរបាល​អន្តរាគមន៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី ការពារ​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សុវត្ថិភាព ដល់​ពលរដ្ឋ​ – CEN