​ស្រី​ស្អាត ៣​នាក់ ដែល “​រួម​រ័ក្ស​” នៅ​ទី​សាធារណៈ ៖ ខ្លះ​ភ្លឺស្វាង ខ្លះ​ទៀត​បាត់​ស្រមោល​ឈឹង​ – CEN