​ស្ទើរតែ​ភ្លេចមុខ​លោក បូរ៉ា ក្នុង​រឿង «​រស់ជាតិ​ជីវិត​» បាត់ទៅហើយ ទើបតែ​ពេលនេះ​បានឃើញ មាន​អារម្មណ៍​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង – CEN