ល្អមើល​មែន គ្រា​សត្វ​ចេះ​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​មនុស្ស ទាស់​ត្រង់​ពេលខ្លះ មនុស្ស​បង្រៀន​ឲ្យ​វា​ចេះ​ផ្តេសផ្តាស (មានវីដេអូ) – CEN