៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៨ កម្ពុជា​ទទួល​ចំណូល​ជាង​៦១​លាន​ដុល្លារ ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN