អាមេរិក​-កូរ៉េខាងជើង​រៀបចំ​កិច្ចចរចា​ថ្នាក់​អ្នកឯកទេស​នៅ DMZ – CEN