អាមេរិក​ចាត់​នាវាមុជទឹក​ទៅ​អង្កេត​សំឡេង​អាថ៌កំបាំង ចម្លែក​នៅ​បាតសមុទ្រ​ – CEN