កាសែត​ជប៉ុន​និយាយថា លោក Kim Jong-un ទៅ​ចិន​កន្លងមក​គឺ​ដើម្បី​ពឹងពាក់​ឱ្យជួយ​បន្ធូរបន្ថយ​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ – CEN