​មុខសញ្ញា​វាយ​ប្លន់​ម៉ូតូ​៦​នាក់ ត្រូវ​នគរបាល បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN