ខ្លាំង​បាត់​! បុរស​អាយុ​៤១​ឆ្នាំ​ទ​ទួ​ច​ថា ខ្លួន​នឹងយក​ក្មេង​ស្រី​​​វ័យ​១១​ឆ្នាំ​ធ្វើ​ជា​​ប្រពន្ធ​ទី​៣​​​ទាល់​តែ​​បាន ទោះ​​ឧបសគ្គ​​​យ៉ាងណា​!! – CEN