ព្រះគ្រូចាន់តារ៉ា គង់នៅវត្តសារាវ័ន្ត រងការរិះគន់ បន្ទាប់ហ៊ានអះអាងថាក្មេងៗនិងគ្រូទាំង១៣នាក់ស្លាប់បាត់អស់ហើយ ដោយសារប្រព្រឹត្តរឿងមួយនេះ! (វីដេអូ) – CEN