បាល់ទាត់​: ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​ឆ្កួត ​បោះ​ទូរទស្សន៍​​ពីលើផ្ទះ​ចុះមក​ដី​ ពេល​អា​ហ្ស​ង់​ទីន​ចាញ់​បារាំង​(មានវីដេអូ) – CEN