ជូន​ដំណើរ​ប្រតិភូ​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​ជប៉ុន លើក​ទី​៤៤ មកពី​១១​ប្រទេស បញ្ចប់​ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN