សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​៖ មិន​មាន​ការខាតបង់​ណាមួយ​ឡើយ ចំពោះ​ការពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN