ប្រកាស​តាម​ចាប់​ក្រុម​អ្នកដើរ​ខ្សឹប រឿង​ទឹកខ្មៅ​ជ្រលក់​ដៃ​បោះឆ្នោត នាំឲ្យ​ស្លាប់​ក្នុង​២៤​ម៉ោង – CEN