ដើម​ល្ហុង “​រន្ទះបាញ់​មិន​ងាប់​” បែរ​ជា​បែកមែក​សាខា ផ្តល់​ផ្លែ​មិន​ឈប់ ហើយ​ថែមទាំង​ផ្អែម​ទៀតផង​ – CEN